Domene‎ > ‎Proglasi‎ > ‎

Zakoni Gradskog Vijeća i Zakoni i pravila ponašanja u eliziju

objavio 28. sij 2016. 09:14 Ivo Turk

Zakoni Gradskog Vijeća


 1. Utvrđuje se postojanje Gradskog Vijeća, koje čini vodstvo grada – Princ ili Princeza Camarille, jedan od Baruna ili Barunica Anarha te Ductus ili Ducta Sabbata. Vijeće odlučuje o zajedničkim pitanjima područja grada Zagreba, podjeli teritorija na domene Camarille, Anarha i Sabbata, lokaciji elizija i drugim relevantnim pitanjima, sukladno prethodnom dogovoru o održanju mira i reda na području grada Zagreba.

 2. Gradsko Vijeće odluke donosi jednoglasnim konsenzusom.

 3. U slučaju neprisutnosti člana Gradskog Vijeća na eliziju, u Vijeću ga može zamijeniti Kindred, Cainit ili drugi vampir iz sekte ili udruženja kojoj odsutni član Vijeća pripada, isključivo uz odobrenje odsutnog člana Vijeća.

 4. Svi Kindredi, Cainiti i ostali vampiri (u daljnjem tekstu: vampiri) na području grada Zagreba obvezni su pridržavati se odluka Gradskog Vijeća, tijekom cijelog svog boravka u Zagrebu. U slučaju da se vampir ne pridržava odluka Vijeća i ovih zakona, na vodstvu sekte ili udruženja kojem pripada jest odgovornost kažnjavanja tog vampira za njegovu transgresiju. Članovi Gradskog Vijeća imaju pravo zatražiti javno suđenje.

 5. Sukladno dosadašnjim dogovorima i u svrhu očuvanja mira u gradu Zagrebu, svi su vampiri obvezni održavati Maskeradu na području domena svojih sekti ili udruženja. Također, svim je vampirima dopušteno hranjenje samo u domeni njihove sekte ili udruženja, sukladno raspodjeli unutar domene o kojoj odlučuje vodstvo pojedine sekte ili udruženja.

 6. Vampirima prihvaćenim u Camarillu Zagreb, zagrebačke Anarhe ili Sabbat grada Zagreba dopušten je prolazak kroz domenu sekti ili udruženja kojima ne pripadaju, uz uvjet da svojim ponašanjem i djelovanjem ne krše Maskeradu, ne hrane se na tuđoj domeni i na druge načine ne naude vampirima čijom domenom prolaze.

 7. Gradsko Vijeće ima pravo izmjene Zakona elizija i donošenja novih, ako se za time pokaže potreba.

 8. Svaki vampir prihvaćen u Camarillu Zagreb, zagrebačke Anarhe ili Sabbat grada Zagreba, ima pravo predložiti vodstvu svoje sekte ili udruženja novi zakon, ili iznijeti prijedlog koji smatra relevantnim za održavanje mira i reda u Zagrebu. Gradsko Vijeće je obvezno razmotriti sve prijedloge i odlučiti o njima. Neozbiljni prijedlozi smatrat će se uvredljivima sukladno Drugom zakonu elizija.

 9. Svaki zaključak suđenja od strane Gradskog Vijeća bit će zapisan i smatrat će se autoritetnim tumačenjem prilikom budućih suđenja od strane Gradskog Vijeća.

 10. Prelazak iz jedne sekte ili udruženja u drugu je dopušten, uz odobrenje vodstva sekte ili udruženja kojoj vampir pristupa, ali uz sljedeću sankciju: vampir prijelaznik sljedećih godinu dana ne smije kročiti na domenu sekte ili udruženja koje je napustio, a ako to učini, kazna je konačna smrt. Usto, šest mjeseci od prelaska u novu sektu ili udruženje, vampir prijelaznik ne smije koristiti discipline na eliziju niti uz odobrenje Čuvara elizija i vodstva sekte ili udruženja kojem pripada. Nužno je suđenjem od strane Gradskog Vijeća utvrditi da je vampir uistinu prekršio ovaj zakon, a ako Gradsko Vijeće donese odluku o kazni, sve tri ugovorne strane – Camarilla Zagreb, zagrebački Anarsi i Sabbat grada Zagreba – obvezni su kaznu izvršiti.

 11. Nezavisni vampiri, koji ne pripadaju ni Camarilli ni Sabbatu niti Anarsima, tijekom boravka u Zagrebu dužni su pridržavati se ovih zakona, te su se pri dolasku na elizij obvezni predstaviti Gradskom Vijeću i pridržavati se Zakona elizija. U suprotnom su podložni kazni sukladno odluci Gradskog Vijeća.

Zakoni i pravila ponašanja u elizijuPrvi zakon elizija

S obzirom da u Zagrebu postoji jasna struktura i podjela domena, svaki Kindred, Cainit ili drugi vampir (u daljnjem tekstu: vampir) koji se nađe u ovom gradu obvezan je predstaviti se Gradskom Vijeću – Princezi Camarille, Ductusu Sabbata i Barunu ili Barunici Anarha. Svaki od izabranih vođa gradskih domena odlučuje o prihvaćanju vampira u svoje sekte ili građanska udruženja – Princeza za Camarillu, Ductus za Sabbat i Barun ili Barunica za Anarhe.

Drugi zakon elizija

U eliziju se neće tolerirati uvredljive izjave ili ponašanja. Ukoliko se vampir osjeti uvrijeđenim zbog riječi ili djela drugog vampira, dužan mu je to jasno dati do znanja. Ukoliko se i nakon toga uvredljivo ponašanje ili djelovanje nastavi, uvrijeđeni vampir ima pravo zatražiti adekvatnu kaznu od vodstva sekte ili udruženja kojem vampir koji ga vrijeđa pripada. Na vodstvu je da odluči o eventualnoj kazni, pri čemu svaka stranka uključena u slučaj ima pravo zatražiti javno suđenje.

Treći zakon elizija

U eliziju, samo je pripadnicima Sabbata dopušteno nošenje odjeće ljubičaste boje. Ukoliko vampiri koji ne pripadaju Sabbatu dođu na elizij u ljubičastoj odjeći, to se smatra uvredljivim ponašanjem i kao takvo podliježe Drugom zakonu elizija.

Četvrti zakon elizija

Mir i red u eliziju su svetinja koja nadilazi zakone pojedinih sekti ili udruženja. Stoga je u eliziju najstrože zabranjeno nošenje oružja svima osim Čuvaru elizija i onima kojima Čuvar odobri nošenje oružja u svrhu očuvanja reda i mira elizija. Sukladno tome, provođenje legalnih kazni koje uključuje primjenu oružja na kažnjenom vampiru mora biti učinjeno uz prisutnost Čuvara elizija i pravila sigurnosti koje Čuvar odredi.

Peti zakon elizija

Vodstvo sekte ili udruženja – Princeza, Ductus i Barun ili Barunica – odgovorno je i ima potpune sudske i izvršne ovlasti za rješavanje transgresija unutar svoje sekte ili udruženja, sukladno zakonima svoje sekte ili udruženja. Pritom i dalje vrijedi odredba Četvrtog zakona elizija o provođenju legalnih kazni uz prisutnost Čuvara i mjere sigurnosti koje Čuvar odredi.

Šesti zakon elizija

Zlouporaba ovih Zakona elizija nije dozvoljena, i ukoliko Čuvar elizija odluči da se radi o zlouporabi, zatražit će kaznu za prekršitelja od vodstva sekte ili udruženja kojem pripada vampir koji je zloupotrijebio Zakon elizija. U tom slučaju, na vodstvu je da odluči o kazni, pri čemu Čuvar elizija ili prekršitelj imaju pravo zatražiti javno suđenje.

Sedmi zakon elizija

Svi vampiri, neovisno o pripadnosti sekti ili udruženju, dužni su se pridržavati ovih Zakona elizija. Konačni tumač Zakona elizija je Gradsko Vijeće, dok je Čuvar elizija izvršitelj ovih Zakona.

Osmi zakon elizija

Na eliziju je zabranjeno korištenje disciplina, osim uz odobrenje Čuvara elizija i vodstva sekte ili udruženja unutar kojeg se koristi disciplina. Gradsko Vijeće i Čuvar elizija većinskim glasovanjem donose odluku o kazni vampira koji je prekršio ovaj zakon.

Deveti zakon elizija

U slučaju da Čuvar elizija prekrši neki od Zakona elizija ili učini propust na štetu mira i reda u eliziju, bit će podvrgnut suđenju od strane Gradskog Vijeća te kazni u skladu s jednoglasnim konsenzusom Gradskog Vijeća.

Comments