Sabbat (IC dio)‎ > ‎

Lucijan Hranilović

  • Ime: Lucijan Hranilović
  • Klan: Tzimisce
  • Čopor: Osloboditelji
  • Pozicija: Nadbiskup

  • Najduže u gradu od svih Sabbata.
  • Bivši svećenik čopora
  • Nakon oslobođenja Zagreba od Camarille u sveti red kao nadbiskupa blagoslovio ga je Eleiser de Polnaco, kardinal Centralne Crkve, Madrid.
  • Naoko miran i staložen. I zagrebačka Camarilla ga je podcjenila, a sad su mrtvi ili raštrkani po svijetu...