Zakoni Gradskog Vijeća i Zakoni i pravila ponašanja u eliziju

Post date: Jan 28, 2016 5:14:9 PM

Zakoni Gradskog Vijeća

Zakoni i pravila ponašanja u eliziju

Prvi zakon elizija

S obzirom da u Zagrebu postoji jasna struktura i podjela domena, svaki Kindred, Cainit ili drugi vampir (u daljnjem tekstu: vampir) koji se nađe u ovom gradu obvezan je predstaviti se Gradskom Vijeću – Princezi Camarille, Ductusu Sabbata i Barunu ili Barunici Anarha. Svaki od izabranih vođa gradskih domena odlučuje o prihvaćanju vampira u svoje sekte ili građanska udruženja – Princeza za Camarillu, Ductus za Sabbat i Barun ili Barunica za Anarhe.

Drugi zakon elizija

U eliziju se neće tolerirati uvredljive izjave ili ponašanja. Ukoliko se vampir osjeti uvrijeđenim zbog riječi ili djela drugog vampira, dužan mu je to jasno dati do znanja. Ukoliko se i nakon toga uvredljivo ponašanje ili djelovanje nastavi, uvrijeđeni vampir ima pravo zatražiti adekvatnu kaznu od vodstva sekte ili udruženja kojem vampir koji ga vrijeđa pripada. Na vodstvu je da odluči o eventualnoj kazni, pri čemu svaka stranka uključena u slučaj ima pravo zatražiti javno suđenje.

Treći zakon elizija

U eliziju, samo je pripadnicima Sabbata dopušteno nošenje odjeće ljubičaste boje. Ukoliko vampiri koji ne pripadaju Sabbatu dođu na elizij u ljubičastoj odjeći, to se smatra uvredljivim ponašanjem i kao takvo podliježe Drugom zakonu elizija.

Četvrti zakon elizija

Mir i red u eliziju su svetinja koja nadilazi zakone pojedinih sekti ili udruženja. Stoga je u eliziju najstrože zabranjeno nošenje oružja svima osim Čuvaru elizija i onima kojima Čuvar odobri nošenje oružja u svrhu očuvanja reda i mira elizija. Sukladno tome, provođenje legalnih kazni koje uključuje primjenu oružja na kažnjenom vampiru mora biti učinjeno uz prisutnost Čuvara elizija i pravila sigurnosti koje Čuvar odredi.

Peti zakon elizija

Vodstvo sekte ili udruženja – Princeza, Ductus i Barun ili Barunica – odgovorno je i ima potpune sudske i izvršne ovlasti za rješavanje transgresija unutar svoje sekte ili udruženja, sukladno zakonima svoje sekte ili udruženja. Pritom i dalje vrijedi odredba Četvrtog zakona elizija o provođenju legalnih kazni uz prisutnost Čuvara i mjere sigurnosti koje Čuvar odredi.

Šesti zakon elizija

Zlouporaba ovih Zakona elizija nije dozvoljena, i ukoliko Čuvar elizija odluči da se radi o zlouporabi, zatražit će kaznu za prekršitelja od vodstva sekte ili udruženja kojem pripada vampir koji je zloupotrijebio Zakon elizija. U tom slučaju, na vodstvu je da odluči o kazni, pri čemu Čuvar elizija ili prekršitelj imaju pravo zatražiti javno suđenje.

Sedmi zakon elizija

Svi vampiri, neovisno o pripadnosti sekti ili udruženju, dužni su se pridržavati ovih Zakona elizija. Konačni tumač Zakona elizija je Gradsko Vijeće, dok je Čuvar elizija izvršitelj ovih Zakona.

Osmi zakon elizija

Na eliziju je zabranjeno korištenje disciplina, osim uz odobrenje Čuvara elizija i vodstva sekte ili udruženja unutar kojeg se koristi disciplina. Gradsko Vijeće i Čuvar elizija većinskim glasovanjem donose odluku o kazni vampira koji je prekršio ovaj zakon.

Deveti zakon elizija

U slučaju da Čuvar elizija prekrši neki od Zakona elizija ili učini propust na štetu mira i reda u eliziju, bit će podvrgnut suđenju od strane Gradskog Vijeća te kazni u skladu s jednoglasnim konsenzusom Gradskog Vijeća.